close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE DLA POLAKÓW UDAJĄCYCH SIĘ DO OMANU

 • Informacje dla obywateli RP udających się do Omanu

  Obywatele polscy, niezależnie od płci i wieku, mogą otrzymać wizy we wszystkich placówkach dyplomatycznych Omanu bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody (promessy wizowej) tamtejszych władz imigracyjnych, po wypełnieniu wniosku wizowego i uiszczeniu opłaty wizowej. Turyści i przedstawiciele biznesu mogą również, po wypełnieniu wniosku wizowego i uiszczeniu opłaty wizowej,  otrzymać wizy na wszystkich omańskich przejściach granicznych. Wizy jednokrotne (opłata 6,- OR ) uprawniają do maksymalnie miesięcznego pobytu licząc od daty wjazdu, wizy wielokrotne (opłata 10,- OR), ważne jeden rok, uprawniają do wielu 3-tygodniowego pobytów (między  ostatnim wyjazdem a kolejnym wjazdem muszą upłynąć co najmniej 3 tygodnie).  Niektóre linie lotnicze mogą jednak nie zabrać na pokład samolotu podróżnego bez dokumentu potwierdzającego możliwość otrzymania wizy na lotnisku w Maskacie (pismo lub fax z Ambasady Omanu w Berlinie, albo wydruk informacji dotyczącej zasad udzielania wiz ze strony www.omanet.om/english/useful/visa).

  Wizy dla pozostałych kategorii podróżnych (np. wizy dla dziennikarzy czy ekip telewizyjnych, wizy z prawem do pracy) wymagają tzw. sponsoringu, czyli poparcia ze strony instytucji zapraszającej bądź zgody właściwych omańskich władz i są wydawane przez przedstawicielstwa dyplomatyczne Omanu za granicą.

  Paszport cudzoziemca ubiegającego się o jednokrotną wizę omańską powinien pozostawać ważny przez okres co najmniej 6 miesięcy licząc od daty uzyskania wizy (jeden rok w przypadku wizy wielokrotnej). Przy wydawaniu wiz na lotnisku nie wymaga się okazania biletu powrotnego. Procedura meldunkowa nie obowiązuje cudzoziemców podróżujących w celach turystycznych lub odwiedzin bliskich krewnych.

  Nie ma obowiązku wykazania się środkami pieniężnymi na każdy dzień pobytu. Omańskie banki akceptują karty kredytowe i płatnicze dużych sieci, takich jak MasterCard, Visa, AmericanExpress. Nie ma ograniczeń ilościowych dotyczących zarówno wwozu jak i wywozu środków płatniczych, chyba że ich ilość wskazuje na ew. pochodzenie z nielegalnych źródeł. Założenie rachunku bankowego wymaga posiadania wizy uprawniającej do dłuższego pobytu.

  Polisy polskich ubezpieczycieli nie są uznawane. W przypadkach poważnych schorzeń, wypadków drogowych lub losowych wydawane są stosowne zaświadczenia, na podstawie których podróżni mogą dochodzić swych roszczeń po powrocie do kraju.

  Akceptowane jest międzynarodowe prawo jazdy wydane w Polsce. Cudzoziemcy przebywający na wizach pobytowych mogą na podstawie narodowego lub międzynarodowego prawa jazdy otrzymać miejscowe bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu.

  Nie są wymagane szczepienia ochronne. Koszt jednorazowej wizyty w państwowej placówce medycznej wynosi ok. 40 USD i nie obejmuje opłat za zabiegi i kuracje. Podstawowe lekarstwa sa szeroko dostępne bez recepty. W Omanie nie występuje szczególne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne.

  Cudzoziemcy mogą się poruszać po kraju bez ograniczeń z wyjątkiem stref wojskowych, rejonów wydobycia ropy naftowej i gazu oraz wydobycia rud, a także zakładów energetycznych i przepompowni wody.

  W Omanie nie występuje większe zagrożenie przestępczością pospolitą.

  Ze względu na muzułmańskie normy religijne i obyczajowe zaleca się przestrzeganie odpowiednich form ubioru w miejscach publicznych. Dotyczy to zwłaszcza kobiet (nie należy poruszać się z strojach z odkrytymi ramionami, w szortach, w zbyt krótkiej sukience czy spódnicy oraz z dużym dekoltem). W okresie dorocznego miesięcznego postu (ramadanu) od wschodu do zachodu słońca w miejscach publicznych należy powstrzymać się od spożywania jedzenia i napojów oraz palenia tytoniu. Nie należy także samodzielnie (bez przewodnika) wchodzić do meczetów.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: