close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE DLA POLAKÓW UDAJĄCYCH SIĘ DO JEMENU

 • INFORMACJE DLA TURYSTÓW

  WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele RP o wizę pobytową mogą ubiegać się w Ambasadzie Republiki Jemeńskiej w Warszawie. Brak możliwości uzyskania wizy na przejściach granicznych. Posiadanie wizy izraelskiej w paszporcie wyklucza możliwość uzyskania wizy jemeńskiej. Przy wjeździe wymagana jest co najmniej 6-miesięczna ważność paszportu. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego. W przypadku przedłużenia pobytu należy wznowić ważność wizy w Biurze Imigracyjnym.

  PRZEPISY CELNE. Wwożoną walutę trzeba zadeklarować na lotnisku. Wymiany dewiz na riale dokonuje się w kantorach prywatnych. W Jemenie obowiązuje prohibicja. Przepisy dopuszczają jednak wwóz 2 butelek alkoholu przez cudzoziemców. Bagaże turystów poddawane są dokładnej kontroli celnej.

  MELDUNEK. O obowiązku meldunkowym decyduje każdorazowo straż graniczna na lotnisku.

  UBEZPIECZENIE. Nie ma uregulowań dotyczących obowiązku posiadania ubezpieczeń komunikacyjnych i osobowych.

  SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. Występuje jednak zagrożenie malarią, tyfusem, żółtą febrą, brucelozą, AIDS. Ze względu na niedostateczne warunki sanitarne zaleca się korzystanie wyłącznie z prywatnej służby zdrowia. Wizyta u lekarza kosztuje ok. 10 USD. Za dobę pobytu w szpitalu trzeba zapłacić ok. 100 USD. Dostęp do opieki medycznej jest ograniczony, na prowincji praktycznie zerowy.

  INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Mimo że Jemen nie jest stroną konwencji o ruchu drogowym z 1968 r., międzynarodowe prawo jazdy w zasadzie jest uznawane przez 90 dni od daty wjazdu.

  PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Podróż indywidualnego turysty na terytorium Jemenu jest możliwa po uzyskaniu oficjalnego zezwolenia Policji Turystycznej. Policja nie wydaje zgody na podróże w regiony objęte konfliktami zbrojnymi.

  BEZPIECZEŃSTWO. W związku z nasilającymi się okresowo walkami sił rządowych z rebeliantami Al-Huthi oraz grupami powiązanymi z Al-Kaidą w Republice Jemeńskiej utrzymuje się napięta sytuacja wewnętrzna, z którą wiążą się potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa cudzoziemców, zwłaszcza w regionach kraju poza stolicą Saną. Zaleca się obywatelom polskim planującym podróż do tego państwa zachowanie szczególnej ostrożności, w tym powstrzymanie się od wyjazdów poza Sanę bez uzyskania gwarancji odpowiednich środków bezpieczeństwa. Dodatkowo należy pamiętać, iż cały basen Zatoki Adeńskiej oraz południowa część Morza Czerwonego są akwenami zagrożonymi piractwem. Zaleca się maksymalne ograniczenie żeglowania po tych akwenach, szczególnie na małych jednostkach, oraz utrzymywanie bezpiecznej odległości od brzegu i zawijanie wyłącznie do dużych portów w regionie (Aden, Dżibuti, Al-Hudaida). Istnieje zagrożenie przestępczością pospolitą oraz porwaniami. Nie zaleca się indywidualnych wyjazdów ze stolicy na prowincję. Podróżując po kraju, należy korzystać z usług agencji turystycznych, co gwarantuje niezbędne minimum bezpieczeństwa. Dzienny koszt wynajęcia samochodu z kierowcą i ochroną wy¬nosi ok. 100 USD.

  OBYCZAJE. Jemen jest krajem muzułmańskim o konserwatywnej tradycji w kwestiach sposobu zachowania i ubioru, szczególnie kobiet. Wskazane jest noszenie przez kobiety nakrycia głowy oraz długiej odzieży, przykrywającej nogi i ramiona.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: