close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • FORMULARZE I WNIOSKI

 • Wniosek o stwierdzenie obywatelstwa pobierz  tutaj...

   

  Wniosek o niekaralności pobierz  tutaj...

   

  Szablon zdjęcia pobierz   tutaj...  

   

  Wniosek o wydanie/zmianę numeru PESEL pobierz  tutaj...

   

  Protokół uznania ojcostwa   tutaj...

   

  Zapewnienie potwierdzające zdolność prawną do zawarcia małżeństwa   tutaj...

   

  Wniosek do konsula o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zdolność prawną do zawarcia małżeństwa  tutaj...

   

  Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu stanu cywilnego   tutaj...

   

  Wniosek o rejestrację urodzenia, zgonu   tutaj...

   

  Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego   tutaj...

   

  Wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego   tutaj...

   

  Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego   tutaj...

   

  Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego   tutaj...

   

  Wniosek o zmianę nazwiska i mienia   tutaj...

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: