close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 19 września 2018

  Ambasada RP w Rijadzie ogłasza konkurs na stanowisko referenta (sekretarza kierownika placówki) na podstawie prawa polskiego.

  Do zadań referenta należeć będzie m.in.:

  - prowadzenie terminarza spotkań kierownika placówki,

  - przyjmowanie, rejestracja oraz przedkładanie do dekretacji napływającej i wychodzącej korespondencji oraz czuwanie nad jej prawidłowym obiegiem,

  - przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie poczty kurierskiej,

  - przygotowywanie i przesyłanie do komórek MSZ w Warszawie materiałów archiwalnych,

  - prowadzenie kancelarii jawnej placówki,

  - zapewnienie właściwej koordynacji obiegu dokumentów,

  - prowadzenie elektronicznej listy wysyłkowej Ambasady,

  - obsługa telefonów i innych urządzeń biurowych,

  - sporządzanie korespondencji zleconej,

  - obsługa instytucjonalnej skrzynki poczty elektronicznej Ambasady,

  - prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawami Polonii,

  - pomoc przy organizacji przyjęć i spotkań,

  - aktualizowanie danych teleadresowych Ambasady i pracowników,

  - prowadzenie konta Twitter Ambasady, współpraca przy aktualizowaniu zawartości strony WWW Ambasady,

  - okresowe zastępowanie referenta ds. ekonomiczno-administracyjnych oraz referenta ds. ekonomiczno-konsularnych zgodnie z harmonogramem urlopowym pracowników placówki,

  - wykonywanie innych poleceń kierownika placówki.

   

  Wymagania:

  - wykształcenie wyższe,

  - odpowiedzialność i dobra organizacja własnej pracy,

  - dobra znajomość pakietu MS Office,

  - dobra znajomość jęz. angielskiego (jęz. arabski mile widziany),

  - oświadczenie o niekaralności,

  - poświadczenie bezpieczeństwa do poziomu „poufne” lub gotowość do poddania się takiej procedurze zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228, ze zm.).

   

  Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie do dnia 20 października 2018 r. na adres rijad.amb.sekretariat@msz.gov.pl życiorysu uwzględniającego wykształcenie, doświadczenie zawodowe i posiadane umiejętności. W tytule wiadomości prosimy wpisać „KONKURS”. Ambasada zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: