close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 6 listopada 2018

   

  W dniach 3-14 grudnia br. w Katowicach odbędzie się 24 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).

   

  Uczestnicy COP24, którzy nie są obywatelami państw zwolnionych z obowiązku wizowego muszą wystąpić z wnioskiem o wydanie wizy uprawniającej do podróży do Polski. Do wniosku wizowego należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie: http://cop24.gov.pl/pl/konferencja/wizy/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: